DESCONTAMINACIÓ D'EMPLAÇAMENTS CONTAMINATS
DESCONTAMINACIÓ D'EMPLAÇAMENTS CONTAMINATS

ANÀLISI DE RISC

En les anàlisis quantitatives de risc s'analitza la informació recollida a la fase d'investigació (estudis de contaminació) per valorar el risc potencial d'afecció a la salut humana i als ecosistemes per a diferents escenàris actuals i/o futurs.

 

Per realitzar aquest anàlisi és necessari partir d'un model conceptual de l'emplaçament i simular les potencials interaccions entre el medi afectat i els receptors. 

 

ANÀLISI DE RISC

  • Antecedents de l'emplaçament contaminat
  • Caracterització de l'emplaçament contaminat
  • Abast de la contaminació
  • Model conceptual
  • Modelitzacio del risc pels diferents escenaris considerats
  • Quantificació del risc 

 

 

CONTACTE

REMEDIA AMBIENT
 

25230 MOLLERUSSA (LLEIDA)

Ferrer i Busquets 85 1er

973 33 12 12

 

08007 BARCELONA

936978735

Correu electrònic:

info@remedia-ambient.com 


També pot utilitzar el nostre

formulari de contacte.